Екип

Екип

Medical team

Следдипломни квалификации и обучение на персонала ни :

 •  Certificate for Post-grade orthodontic course THE PRINCIPES OF THE ALEXANDER DISCIPLINE 17/18 март 2003, R.G.Alehander DDS`MCD

 • Сертификат на УНСС, Катедра Мениджмънт и Администрация, специалност ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ  03.11.2003.

 • Certificate,Information Agency ORMED , COLD LATERAL CONDENSATION , 17.04.2004.

 • Удостоверение,МУ-София, ЦОРХ, Завършен основен (2 години) курс ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ ,01.06.2006.

 • Удостоверение Dental Laser Standard Proficiency, CURRICULUM GUIDELINES AND STANDARDS AS RECOGNIZED BE THE Academy of Laser Dentistry 05.10.2007.

 • Сертификат СДК към СРК на БЗС, АСПЕКТИ НА ПАРОДОНТОЛОГИЯТА-МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА, 21.03.2009.

 • Сертификат ,ЦИЕС-Медикъл Дент ,“INVISALIGHT – хит в денталната медицина на 21 век“ ,14.11.2009.

 • Сертификат,БАЕС,“Консервативен естетичен подход за дизайн на усмивката“,22.10.2010.

 • Сертификат, ПЦ Медикъл Депо,“Практичния Пътеводител на ендодонското лечение“.11/12.03.2011.

 • 10).Сертификат ICDE ,Cerrent trends in esthetic periodontology, 01.07.2011.

 • Сертификат СДК, „Клинично Възстановяване след орална и лицево-челюстна хирургия“,18.03.2013.

 • Сертификат СДО,“Техника на препарация за обвивни коронки, ендокоронки и керамични фасети“,06.04.2013.

 • Сертификат към ICDE ,Simplicity is the real innovation-essentials of Wave one,17.02.2013.

 • Сертификат СДК ,“Систематика и техника на успешните директни възстановявания при дъвкателни зъби“,25.04.2015.

 • Сертификат СДК , GC Forum , Bio-Mimetic Approach to Direct Restorations , гр. София 2016 г.

 • Certificate , GC Forum - In Persuit of the Perfect Imression, 10.03.2017 гр. София

 • Certificate , Has attended a theoretical and practical course of Dr. R.Asparuhov , `Contemporary Alternatives in the Direct Posterior Restorations` 20.10.2017 гр. София

 • CERTIFICATE of Hyaluronica ,organized by Vital Esthetic -France, Beauty Professional Academy · Sofia, Bulgaria,03.2018

 • СЕРТИФИКАТ Техническо обучение за високоенерrиини диодни Лазери, използвани в денталната практика. Optica LAZER, №994 / 25.04.2019 ,

Екип