Коронки/мостове | Зъбни протези

Зъбни протези

зъбни протези
Еластични силиконови протези
Термосенс-ново поколение протези-Високо естетични,безметални,нечупливи,изключително точни от Vertex ThermoSns. Така наречените "силиконови" протези, изработени от ThermoSens са високо естетични и антиалергични. При тях няма неестетични метални куки. Тези протези са еластични, поради което издържат на екстремно натоварване - те фактически са нечупливи. За разлика от много други материали за гъвкави протези, ThermoSens съчетава едновременно гъвкавост и висока стабилност на протезата. Тази стабилност предотвратява бързото „стопяване” на пародонта

зъбни протези
Тотални протези
С "тотални протези" в денталната медицина се обозначават снемаеми конструкции, които заместват липсващите зъби при изцяло обеззъбена челюст. Тоталните протези се състоят от пластмасова основа с цвета на венците и от пластмасови зъби, които се
нареждат в основата.  Приложението на тоталните протези има за цел най-вече да възстанови първоначалните функции на дъвкателния апарат. Освен това тоталните протези коригират и говорните и естетични функции на челюстния апарат, като поддържат в нормално състояние бузите и устните, които при тотална загуба на зъби иначе увисват.

зъбни протези
Valplast - силиконови протези
Известни са още и като силиконови протези.Те са високо естетични и антиалергични. При тях няма метални куки, развалящи естетиката. Valplast са меки и еластични протези, които издържат на всякакво екстремно натоварване - те фактически са нечупими.  valplast е американска фирма, която изобретява системата за меките протези. Има много фирми, които предлагат подобен материал, но засега качествата и свойствата на valplast остават недостижими за другите производители.

зъбни протези
Моделно ляти протези
Дългосрочни частични протези представляват моделно-лятите протези. Тяхната основа се състои от лята метална кука (в повечето случаи сплав от хром и кобалт), която се закрепва към здравите зъби и се заключва. Върху металната кука е поставена пластмасова част с цвета на венците, в която се поставят зъбите. По отношение на здравина, комфорт при носене и естетика моделно-лятите протези изпълняват своята функция като зъбни заместители, в никакъв случай обаче не са оптималното решение.

зъбни протези
Ставни протези
Ставните протези са за предпочитане пред обичайните протези с куки. Те не само осигуряват висока степен на издържливост, като по този начин гарантират стабилна захапка в дългосрочен план, но имат и редица предимства от естетична гледна точка, тъй като не могат да бъдат различени от естествените зъби. За здравото закрепване на ставните протези е необходимо наличието на една изключително важна предпоставка, която не всички пациенти могат да предложат в необходимата форма, а именно - запазен и в добро състояние естествен зъбен материал. Ако тази предпоставка е налице, ставните протези са един от най-модерните варианти на мостови конструкции, които един пациент може да си пожелае.

зъбни протези
Класически зъбни протези
Класическата зъбна протеза замества един или повече липсващи зъби. Конструкцията се състои от две или повече назъбни коронки, които осигуряват неподвижността на мостовата конструкция, закрепвайки се върху съществуващите зъби. Между тях се изработва средна мостова част, която замества липсващите зъби. Зъбната мостова конструкция може да бъде изработена от различни материали, в зависимост от желанията на пациента и естетичните и функционални изисквания.

зъбни протези
Фрез протези
Фрез протези – те се включват към комбинираното протезиране. Този вид протезиране се състои от три групи елементи: Неподвижна протезна конструкция (корона, мост, зъбен имплант и др.); задръжни, блокиращи и ретенционни елементи (стави, телескопи, траверси и др.); подвижна протезна конструкция (моделно лята протеза, плакова протеза). Неподвижно протезиране – включва различните видове коронки и мостове. Методите на изпиляване на зъбите според вида на препарационната граница биват: безпрагово (тангенциално) и прагово. По-старият начин на изпиляване е безпраговият.

зъбни протези
Протези върху зъбни импланти
Имплантите заместват липсващите зъби, включително и техните корени, което позволява натоварването да се предава към костта почти както при естествените зъби. Предимствата на имплантите са многобройни, но някои от най-важните са:
- Възстановява се дефект в зъбната редица без да се налага изпиляването на съседни зъби, които най-често са напълно здрави.
- Позволяват да се използват неподвижни контрукции вместо не толкова комфортни подвижни.
- Имплантите AlphaBio, с които основно работим, са изработени от биологично поносим, неутрален титан. Титанът не се отхвърля от човешкия организъм.
- Чрез имплантите се възвръща нарушената естетика, функция при говор и хранене, запазва се обема на костта.

Коронки/мостове | Зъбни протези

зъбни протези