Хомеопатия

Хомеопатия

Homeopathy

Работно време :

Понеделник - Петък

( Само с предварително записване )

 • Хомеопатията е наука, основана от С. Ханеман и се нарича ''класическа'', защото и до днес методите и хомеопатичните лекарства продължават да действат. Ние работим по официално признатата програма като форма на след дипломна квалификация в Медицински Университет София, известна като терапевтична хомеопатия на BOARON.
 • Хомеопатията все още е малко известна у нас. За разлика от алопатичната медицина, където се цели изчезването на симптомите и тяхното подтискане, хомеопатичното лечение е насочено към отстраняването на причината, която е предизвикала симптома като се въздейства на жизнената сила/имунната система/. Във връзка с това е необходимо формирането на ново схващане за симптома като борба на организма с болестта. За пациента е необходимо да има разбиране за себе си като цялостна енергийна система, функционираща на три нива - физическо, емоционално и умствено. Това ще му помогне да осъзнае причините, които стоят в основата на здравословните му проблеми.
 • Терапевтичната Хомеопатия е ефективна само ако се определи правилното лекарство, което ще въздейства върху трите нива - съгласно основния принцип на подобието - „Подобното лекува подобно". За тази цел е необходимо пациентът да си припомни дори най-малките подробности при проявата на симптомите. Подготовката на пациента за хомеопатично лечение става най-често чрез четенето популярна хомеопатична литература или получаване на информация от хора, избрали този метод и получили добри лечебни резултати.
Препоръчва се: Да се спрат 10 дни преди лечението кафето и всички продукти съдържащи мента.
В хомеопатичната практика е прието при конституционално лечение да се извършва периодична консултация с хомеопата през период от един месец. Това е необходимо, за да се установи следното: дали лекарството е подействало; дали действието му не е спряло към края на проследяването; кои проблеми са изчезнали и кои остават без промяна; дали не са се появили нови симптоми, променящи картината на лекарството. В резултат от получената информация хомеопатът прави повторен анализ на случая и взима решение как ще продължи лечението.
Внимание! Някои пациенти, които са се почувствували добре решават, че няма нужда от допълнителни консултации, но по този начин рискуват да прекъснат лечението точно когато лечебният процес е започнал благоприятно. Споделените мисли за етапите на хомеопатичното лечение имат за цел да повишат познанието на пациента за неговото участие в лечебния процес.
Стоматологичен Център - Фама Бона осигурява медицинска помощ на своите пациенти
заболявания, които могат да се профилактират и лекуват с методите на хомеопатия, 
прилагани във ФАМА БОНА
Проблеми със зъбите и устната кухина
 • Никнене на зъби
 • Гингивит
 • Периодонтит
 • Афти
 • Кариеси
 • Зъбобол
 • Глосит
 • Абсцес-остър и често повтарящ се
 • Стрес и страхови кризи
 • Лицеви парализи
Внимание! Някои от гореизброените заболявания могат да застрашат живота или да предизвикат сериозни усложнения. Това може да наложи включването и на конвенционални медикаменти, както и на конвенционални методи на лечение.

Хомеопатия