Лаборатория

Зъботехническа лабоpатория

Dental labolatory

Екип:

Сертификати

ZX-27 (стъклени опори)

Model Management Advanced Artex ( работа с артикулатор ) Press Technology, with IPS

Поръчките се изработват след сключване на договор за сътрудничество и съвместна дейност, попълване на фиш, плащане по банков път. Изпълнението е по обявен ценоразпис в работни дни. Ясно са гарантирани:срокове, етапи, гаранционно и след гаранционно обслужване към партньорите ни. 
Работно време : 
Понеделник - петък 
от 09.00 до 17.00 ч.
Ползваме наш куриер.

Коронки/мостове | Зъбни протези

Коронки и зъбни мостове

Лаборатория
Металокерамика
Вътрешната част на конструкцията се състои от метал (хром-никел-молибденова, без никелова и други сплави), върху който прослойно се нанасят керамични маси, които възпроизвеждат цвета, естествения вид и форма на възстановявания зъб. Металната част  може да бъде неблагородна стоматологична сплав или благородна такава - златна.

Лаборатория
Бленд корони
Представляват метални корони, на които външната видима повърхност е покрита с естетичен материал – пластмаса или порцелан. Те са удачен вариант за горни задни зъби, когато липсват средства за поставяне на изцяло металокерамични корони. Не са подходящи за долни зъби, тъй като при тях видимата повърхност не е външната, а горната ( дъвкателната ). Керамичните бленд коронки са малко по-скъпи от пластмасовите, но са значително по-добри, защото пластмасата се преоцветява и се изтрива с течение на времето, а порцеланът остава непроменен дори след години.

Лаборатория
Безметална прескерамика
Най-съвременният метод за обличане на зъби . Коронки от последно поколение, естетично най-издържани, липсата на метална компонента ги прави хипоалергични, леки и удобни. Не се налага използването на плътни опакерни маси (маскират метала под керамиката при металокерамичната конструкция), които придават „изкуствения“ вид на една коронка. Техниката на изработване е като тази при фасетите. Тези им качества ги правят най-добрия избор за възстановяване на фронтални зъби и зъби в естетичната зона .

Лаборатория
Временни коронки
Това са пластмасови корони, които се поставят върху изпиления зъб/зъби до изработването на постоянните конструкции. Имат ниска цена, но значително отстъпват по здравина, точност и естетика. Предпазват изпилените зъби от счупване – изпиленият зъб е значително по-крехък и при попадане на твърди храни по време на дъвчене може да се стигне до отчупване на част от него или до цялостна фрактура на зъбното пънче, предпазват изпилените зъби от разместване – след изпиляването зъбът губи своите контакти със съседните и срещуположните, което води до неговото разместване.

Лаборатория
Пинлей
Щифтовото пънче (пинлей) е метална конструкция, която се използва за надграждане върху здрави корени. То се състои от коренова част – щифт, който се циментира в канала на зъба, и коронкова част – пънче, върху която се циментира коронка. Пънчето се изработва в лабораторията и се отлива от здрав метал. То може да бъде едночастово – монолитно, двучастово – с един подвижен щифт, или тричастово – с два подвижни щифта. Двучастовите и тричастовите пънчета се изработват при зъби с дивергиращи канали за по-добро задържане.

Лаборатория
Инлей
Инлеят е специална пломба за задни зъби – предкътници и кътници, която се изработва от зъботехник. Инлеят изисква специално изпиляване на зъба. Инлеят се поставя в твърдо състояние и се циментира с цимент върху зъба. Позволява анатомично и естетично възстановяване на обширни разрушения на зъба и в много случаи отсрочва поставянето на коронка.

Лаборатория
Зъбни имланти
Зъбните импланти са здрава основа за Вашите нови зъби!
За да гарантираме, че изкуствените корени са здраво закотвени в костта, имплантите отговарят на 3 основни изисквания:
1. Зъбните Импланти са изработени от биологично съвместим материал, който се приема от човешкия организъм. Организмът не отхвърля този материал.
2. Зъбните Импланти са с награпавена повърхност. Това създава благоприятни условия за здравото интегриране и закотвяне на "новия корен" в костта.
3. Специфичната форма на имплантите благоприятства здравото закотвяне и предпазва костта от натоварване вследствие на дъвкане.

Коронки/мостове | Зъбни протези

Лаборатория